Dostawy elementów IOS

www5 1

Na teren budowy w Ciepłowni Południe rozpoczęły się dostawy elementów konstrukcyjnych Instalacji Oczyszczania Spalin, które zostają tu na miejscu scalane. Dotychczas dostarczano elementy filtrów oraz część elementów wsporczych dla kanałów spalin. Zostały również przywiezione leje zsypowe dla dwóch filtrów.

Fundamenty IOS

fundamenty 5

Trwa modernizacja Ciepłowni Południe polegająca na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Na terenie placu budowy zostały już wylane fundamenty pod kanały spalin od kotłów do Instalacji Oczyszczania Spalin oraz fundamenty pod kanały spalin oczyszczonych biegnące od IOS do komina.

Surowe normy

13 b

Dostawcy i producenci ciepła systemowego podlegają surowym normom związanym z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Smog

12 b

Smog powstaje w wyniku mieszania się powietrza ze spalinami przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności. Najbardziej narażone na niego są miasta i miejscowości położone w naturalnych obniżeniach gruntu. Zjawisko powstaje wskutek inwersji temperaturowej – to znaczy, że warstwa chłodniejszego powietrza, znajdująca się niżej, zatrzymywana jest przez znajdującą się nad nią warstwę ciepłego powietrza. Dzieję się tak najczęściej podczas wyżu atmosferycznego.

Wymiana sieci

15 b

Kolejnym zadaniem RADPEC-u wynikającym z mazowieckiego programu ochrony powietrza w Radomiu jest zmniejszenie strat w sieci ciepłowniczej poprzez wymianę starej sieci kanałowej na preizolowaną.

Indywidualne źródła ciepła

11 b

Jak wskazują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – największym wytwórcą szkodliwych substancji są indywidualne źródła ciepła. 

Start kampanii

czyste

Startujemy z kampanią pod nazwą "Inwestujemy w czyste powietrze."

Program ochrony powietrza

14 b

Do końca 2024 roku „RADPEC" S.A. będzie uczestniczył w realizacji uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza w Radomiu. Udział RADPEC-u polega m.in. na podłączeniu do sieci ciepłowniczej budynków  ogrzewanych indywidualnie piecami węglowymi.