m reaktor

Na budowie Instalacji Oczyszczania Spalin zostały zamontowane 3 główne elementy konstrukcyjne filtrów IOS 1 i IOS 2 (na zdjęciach poniżej są to unoszone przez dźwig konstrukcje w kształcie prostopadłościanów) oraz 2 reaktory fluidalne (mają kształt walców).

seria10