Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 08.04.2021 r. na wykonanie zadania:
a/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Jaracza 14 w Radomiu (dz. 6/11, 6/1)”.
b/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynkach przy ul. Kolberga w Radomiu (dz. 2, 149/2)”.
c/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynkach przy ul. Wodnej w Radomiu (dz. 1/38, 45/3)”.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7 Informuje, że posiada do sprzedaży:
1. silnik 3-fazowy indukcyjny model: SXEE 355 ML4ABs, 285 kW, 1487 min-1, 400V,477 A, IP55, rok produkcji: 2010, 2 sztuki – proponowana cena: 20 000 zł / sztuka,
2. silnik 3-fazowy indukcyjny model: SXEE 355 ML4ABs, 285 kW, 1487 min-1, 400V, 477 A, IP55, rok produkcji: 2009, 1 sztuka –proponowana cena: 20 000 zł,
3. silnik 3-fazowy indukcyjny model: SEE 355 L4, 250 kW, 1486 min-1, 380V, 458 A, IP44, rok remontu: 2009, 1 sztuka – proponowana cena: 10 000 zł.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie modernizacji układu odżużlania polegającej na zabudowie jednego, rewersyjnego taśmociągu w miejscu przenośników odżużlania T1 i T2 pracujących w Wydziale Wytwarzania „Północ” przy ulicy Holszańskiej 3 w Radomiu w oparciu o opracowany program funkcjonalno-użytkowy.