Wynik szóstego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku położonej w Radomiu przy ulicy Batalionów Chłopskich.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe na zadanie: „Wykonanie sukcesywnej dostawy sorbentów i reagentów na potrzeby eksploatacji Instalacji Oczyszczania Spalin RADPEC S.A. w 2022 r.”.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 28.09.2021 r. na zadanie: „Wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych dla Instalacji Oczyszczania Spalin wykonanej w ramach projektu „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.”.