Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Gmina Miasta Radomia - 99,58% akcji

pracownicy Spółki - 0,42% akcji

 

Rada Nadzorcza:

Grzegorz Wykowski - Przewodniczący

Małgorzata Błażewicz - Zastępca Przewodniczącego

Michał Hernik - Sekretarz

Artur Dąbrowski

Sylwester Winiarski

 

Zarząd:

Tomasz Nita - Prezes Zarządu

Krzysztof Zborowski - Wiceprezes Zarządu

 

Prokurent:

Barbara Kaleta