www NOx1

Niebieskie skrzynie skrywają w środku dmuchawy. Skrzyń z dmuchawami jest po pięć do każdego z trzech modernizowanych obecnie kotłów.

Instalacja ma na celu zmniejszenie ilości tlenków azotu (NOx) powstających w procesie spalania węgla. Składa się z części obniżającej NOx metodą pierwotną (zmianie sposobu podawania powietrza do komory spalania kotła) i części obniżającej NOx metodą wtórną (dozowanie do komory spalania reagenta w postaci ok. 25-procentowego roztworu amoniaku. W obu przypadkach dozowanie prowadzone jest przy pomocy umieszczonych w kotle lanc zakończonych odpowiednimi dyszami.

 www NOx2

Widoczne na zdjęciu niebieskie rury stanowią kolejny element instalacji powietrza mieszającego. Dostarczają one powietrze z dmuchaw do modernizowanych kotłów. W każdym kotle jest po 32 dysze powietrza.

 

 

www NOx3

Każdy modernizowany kocioł został wyposażony w moduł dystrybucji, który jest głównym elementem sterującym i kontrolującym pracę instalacji redukcji tlenków azotu. Moduł posiada 6 portów wyjściowych reagenta, z których każdy zasila dwie lance chemiczne.