Montaż lejów IOS

22062021a

Na zmontowanej konstrukcji wsporczej instalacji IOS zostały zamontowane leje zsypowe, na których staną główne elementy konstrukcyjne filtrów IOS 1 i IOS 2.

Zbiornik wody amoniakalnej

www zwa

Na budowę dostarczono i zamontowano tam zbiornik wody amoniakalnej dla instalacji IOS kotłów K1, K2 i K3 w Ciepłowni Południe. 

Montaż MOS-ów

mos

Montaż multicyklonowych odpylaczy spalin.

Wykop pod tacę rozładunkową

www fot1 25 05 2021

Ponad poziom gruntu wyrosły fundamenty pod Instalację Oczyszczania Spalin (IOS1 dla kotła nr 1 i IOS2 dla kotłów nr 2 i 3).

Montaż konstrukcji wsporczych

0001

️Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji IOS. Konstrukcje te pozwolą na zamontowanie reaktorów fluidalnych i filtrów, które będą oczyszczać spaliny.

Rosną konstrukcje pod odpylacze

www mont

Początek montażu konstrukcji wsporczych pod odpylacze multicyklonowe MOS i pod kanały spalin.

Kolejny transport elementów

konstrukcje www

Na teren budowy w Ciepłowni Południe wjechał kolejny już transport z elementami konstrukcji wsporczych pod kanały spalin.

Reaktory fluidalne

reaktory

Na plac budowy zostały dostarczone 2 reaktory fluidalne służące oczyszczaniu spalin.

Gotowy fundament pod kontener stacji transformatorowej

seria1

Na podłożu z dokładnie wypoziomowanego chudego betonu został posadowiony gotowy fundament pod kontener stacji transformatorowej.

Kolejna dostawa elementów IOS

www07052021

Na plac budowy w Ciepłowni Południe został dostarczony trzeci lej zsypowy do filtrów Instalacji Oczyszczania Spalin (dwa były dostarczone 6 maja - zdjęcie poniżej) oraz część instalacji odsiarczania spalin, do której będą doprowadzane spaliny nieoczyszczone z substancji kwaśnych (tlenków siarki, HCl i HF), czyli tzw „spaliny brudne” (na zdjęciu jest to konstrukcja umieszczona z tyłu pojazdu).