DSC05384 www

Zdjęcia przedstawiają dostawę, rozładunek i montaż (posadowienie) 3 silosów/zbiorników będących integralną częścią instalacji odsiarczania spalin, które będą pełnić funkcję magazynową dla sorbentu wapniowego, węgla aktywnego oraz odpadu poreakcyjnego:

- zbiornik czarny - zbiornik do magazynowania węgla aktywnego, który będzie oczyszczał spaliny z metali ciężkich. Węgiel aktywny będzie dostarczany transportem samochodowym (autocysterny);
- zbiornik biały (największy) - zbiornik sorbentu wapniowego, który służy do oczyszczania spalin z siarki (minimalizuje jej zawartość). Wapno również będzie dostarczane autocysternami;
- zbiornik szary (srebrny) - zbiornik przeznaczony do magazynowania produktu poreakcyjnego powstającego podczas procesu oczyszczania spalin. Produkt ten tzw. PPR będzie następnie odbierany przez wyspecjalizowaną firmę do utylizacji.

DSC05108 www

DSC05147 www

DSC05241 www

DSC05352 www 1