kontener1

Dźwig przenosi na miejsce docelowe kontener systemu pomiaru emisji, tzw. CEMS (Continuous Emissions Monitoring System).

Automatyczny System Monitoringu służy do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez pomiar parametrów wymaganych przez regulacje urzędowe.
System monitoringu AMS umożliwia pomiar następujących parametrów:
• NOx – suma tlenków azotu (w przeliczeniu na NO2),
• SO2 – dwutlenek siarki,
• CO – tlenek węgla,
• O2 – tlen,
• zapylenie,
• prędkość (natężenie strumienia objętości),
• temperatura spalin,
• ciśnienie spalin.

kontener2

kontener3

kontener4

kontener5