www01

Trwają prace montażowe aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, kładzione są nowe trasy kablowe, budowane są podesty oraz montowane barierki. Rozpoczęto także prace izolacyjne kanałów spalin oraz pozostałych elementów instalacji.

www02

www03

www04

www05

www06