0north www

Scalanie dostarczonych na budowę fitrów Instalacji Oczyszczania Spalin.

1north www

Fundamenty pod stację rozładunkową oraz pod konstrukcję wsporczą silosów.

 

2north www

Na pierwszym planie widać rozładunek elementów konstrukcji wsporczej silosów. W tle, przy kominie, trwa scalanie filtra odpylania końcowego instalacji IOS.

 

3north www

Rozładunek dostawy elementów konstrukcyjnych filtrów odpylania końcowego IOS.

 

4north www

Montaż elementów konstrukcji wsporczej silosów.