Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 04.06.2019 r. na zadanie: Remont komina H-120 zlokalizowanego w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu zgodnie z zakresem zawartym w umowie, z uwzględnieniem projektu drabiny, projektu galerii oraz oceny stanu technicznego komina.

Zgodnie z pkt III. 10 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej część I SIWZ w postępowaniu pn. „Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT" w RADPEC S.A. informujemy, iż w dniu 07 czerwca 2019 r. odbędzie się wizja lokalna na terenie planowanej Inwestycji tj. w Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ w Radomiu.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 30.04.2019 r. na zadanie: Modernizacja żelbetowego zbiornika wody socjalno–technologicznej o pojemności V - 500 m3 pracującego w Wydziale Wytwarzania „Północ" przy ul. Holszańskiej 3 w Radomiu w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe na zadanie: Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją.