siec2019

Długość wysokoparametrowych i niskoparametrowych sieci ciepłowniczych „RADPEC" S.A. wynosi 175 km. 

Ponad 70% sieci to sieci preizolowane.

Parametry obliczeniowe pracy sieci ciepłowniczej wynoszą Tz / Tp = 135/70oC.
W części południowej miasta zlokalizowana jest przepompownia sieciowa, która wspomaga układ pomp obiegowych Ciepłowni "Południe" w okresie niskich temperatur zewnętrznych.

 sieci2019

Z sieci ciepło dostarczane jest do 1051 węzłów cieplnych z czego 644 to węzły eksploatowane przez „RADPEC". 295 węzłów pracuje pod nadzorem telemetrii. Tym samym możliwe jest monitowanie parametrów dostarczanego ciepła a także zdalne sterowanie pracą urządzeń zainstalowanych w węzłach.