Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2021 i w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2022 zgodnie z Normami PN-HD 60364-6:2008, PN-E-05115:2002, PN-EN50522:2011 oraz Prawem budowlanym art. 62 ust 1 pkt 2.

Działając na podstawie UCHWAŁY Nr 53/2020 Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu z dnia 05.08.2020 r. Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel INSIGNIA. nr inwentarzowy 741-74-19. nr nadwozia W0LGS6EU9G1029717, nr rejestracyjny WR 0347U, rok produkcji 2015.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 08.12.2020 r. na zadanie: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości przy użyciu materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni w budynkach „RADPEC” S.A. przy ul. Żelaznej 7, Zofii Holszańskiej 3, Energetyków 16 i Traugutta 53 przez okres 2 lat.

Działając na podstawie UCHWAŁY Nr 53/2020 Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ,,RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu z dnia 05.08.2020 r. Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel INSIGNIA - nr inwentarzowy 741-74-19. nr nadwozia W0LGS6EU9G1029717, nr rejestracyjny WR 0347U, rok produkcji 2015.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC" Spółka Akcyjna na postawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie przetargowe pn. ,,Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu".