Zgodnie z pkt III. 10 „Instrukcji dla Wykonawców” stanowiącej część I SIWZ w postępowaniu pn. „Wybór Generalnego Wykonawcy na zabudowę Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”” w RADPEC S.A. informujemy, iż w dniu 12 września 2019 r. odbędzie się wizja lokalna na terenie planowanej Inwestycji, tj. w Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ w Radomiu.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29 w pompowni wody obiegowej w Ciepłowni Południe ul. Żelazna 7 w Radomiu w oparciu o projekt EP 03/19 wykonany przez Elektromontaż-Toruń Sp. z o.o. w zakresie elektrycznym i AKPiA.

Zgodnie z pkt III. 10 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej część I SIWZ w postępowaniu pn. „Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”” w RADPEC S.A. informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2019 r. odbędzie się wizja lokalna na terenie planowanej Inwestycji tj. w Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ w Radomiu.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe na zadanie: Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.