Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Przebudowa sieci ciepłowniczej „T” od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu”.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 25.06.2020 r. na wykonanie zadania – „Przebudowa sieci ciepłowniczej „T” od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu”.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 30.06.2019 r. na zadanie: „Modernizacja zasilania taśmociągów nawęglania TN1 i TN2 kotłów wodnych WR-25 w Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej 3 w Radomiu oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont kotła WR-25 Nr 3 w Ciepłowni Południe w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 w zakresie wymiany podgrzewacza III ciągu w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy”.