Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Wybór Generalnego Wykonawcy na zabudowę Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn. „Dostosowanie źrydeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A."

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Przebudowa sieci ciepłowniczej „T” od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu”. 

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 26.05.2020 r. na zadanie: Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku biurowym i magazynu technicznego RADPEC S.A. przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu zgodnie z „Projektem Wykonawczym SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ w obiekcie: Budynki biurowe i magazyn techniczny RADPEC 26-600 Radom, ul. Żelazna 7” wykonanym przez POL-POŻ KOŁTON Spółka Jawna ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom.