Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków / Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości przy użyciu materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni w budynkach RADPEC S.A. przy ul. Żelaznej 7, Zofii Holszańskiej 3, Energetyków 16 i Traugutta 53.

Na podstawie art. 398, art. 399 §1 i art. 402 §1 i 2 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz §21 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC" S.A. na dzień 20.11.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym porządkiem obrad: