Informacja o wyniku postępowania przetargowego z dnia 07.05.2019 r. na wykonanie zadania: a/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku pływalni NEPTUN przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu." b/ „Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do węzłów w budynkach B1, B2 i budynku Handlowo - usługowego przy ul. Wyścigowej w Radomiu".

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 07.05.2019 r. na wykonanie zadania: „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy ul. Młodzianowskiej (dz. Nr 1/20, 1/24, 82/1) i Plac Jagielloński (dz. Nr 41) w Radomiu.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 25.04.2019 r. na zadanie: Modernizacja rusztu mechanicznego kotła WR 25 Nr 4 w Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej 3 w Radomiu w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie systematycznej, bieżącej konserwacji koryta rzeki Mlecznej na odcinku od wylotu kolektora deszczowego w km 7+100 w dół rzeki do ujścia rowu melioracyjnego w km 5+520.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy ul. Młodzianowskiej (dz. Nr 1/20, 1/24, 82/1) i Plac Jagielloński (dz. Nr 41) w Radomiu".