Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe na zadanie: Wybór Generalnego Wykonawcy na zabudowę Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A. 

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 10.06.2019 r. na zadanie: Remont odpylaczy workowych kotła WR 25 nr 3 w Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej 3 w Radomiu.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1; 3; 4; 5; 7; 9; 11 i budowa dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 4 i 9 w Radomiu”.