Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1; 3; 4; 5; 7; 9; 11 i budowa dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 4 i 9 w Radomiu”.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15, Kolejowa 14 i włączenie przyłącza do Grzecznarowskiego 13 oraz budowa dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzecznarowskiego 15 i Kolejowa 14 w Radomiu”.