Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Remont filtra tkaninowego FP II/6X16-192/5.0 kotła WR-25 nr 4 w Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej 3 w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie: Świadczenie usług spedycji kolejowej i nawęglania w Wydziałach Wytwarzania Południe przy ul. Żelaznej 7 i Północ przy ul. Holszańskiej 3 w „RADPEC" S.A. w Radomiu.

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 25.03.2020 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 1,3,4,5,7,9,11 i budowa dwóch węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Powstańców Śląskich 4 i 9 w Radomiu”

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 25.03.2020 r. na wykonanie zadania: 
a/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku B3 przy ul. Sempołowskiej w Radomiu.”
b/ „Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do węzłów w budynkach B3 i B7 przy ul. Wyścigowej w Radomiu”.
c/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynkach B4 przy ul. Wyścigowej w Radomiu”.