Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 07.10.2019 r. na zadanie: Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24 ,29 w pompowni wody obiegowej w Ciepłowni Południe przy ul. Żelazna 7 w Radomiu.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe na zadanie: Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC" S.A. na dzień 21 października 2019 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym porządkiem obrad:

Unieważnienie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. ,,Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT" opublikowanego w dniu 19.08.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem Dz.U./S 2019/ S 158-391723.