Unieważnienie postępowania przetargowego z dnia 01.04.2019 r. na zadanie: Modernizacja żelbetowego zbiornika wody socjalno – technologicznej o pojemności V - 500 m3 pracującego w Wydziale Wytwarzania „Północ" przy ul. Holszańskiej 3 w Radomiu w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wymiana układu odmulaczy sieciowych w Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej 3 w Radomiu w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy".

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 21.03.2019 r. na zadanie: Wykonanie modernizacji rozdzielni SN i NN przepompowni wody sieciowej przy ul. Wierzbickiej Radomiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o program funkcjonalno użytkowy oraz „ocenę stanu technicznego zasilania 15 kV, 0,4 kV przepompowni".