zad33 15

Zadanie 33 – sieć cieplna os. Wośniki wraz z sieciami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Pośredniej i Wośnickiej oraz budowa 14 węzłów cieplnych przy ul. Pośredniej i Wośnickiej w Radomiu.

zad34 15

Zadanie 34 – siec cieplna przy ul. Tartacznej w Radomiu – etap II (P-1 do P-2).