zad14w

Zadanie 14 - sieć cieplna os. XV-Lecia (W-3) do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury, Struga, Bema, Kusocińskiego, Sportowej, Sowińskiego i Prądzyńskiego wraz z budową 34 węzłów (zdjęcia z października 2014 r.).

RADPEC podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Wartość projektu wzrosła o 10327708 zł, a dotacja unijna dla RADPEC-u będzie większa o 5939126 zł. Dzięki temu został zwiększony zakres modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowe zadania będą realizowane w roku 2015.

3zad 08

Zadanie 3 - sieć cieplna od komory U-13 (ul. Armii Ludowej) do komory KU6A (ul. Jana Pawła II) wraz z sieciami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Lipskiej, Cisowej i Wyścigowej.