Przetargi związane z realizacją Projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" znajdują się na stronie internetowej RADPEC-u w zakładce "Ogłoszenia".

Inwestycja została podzielona na trzydzieści etapów obejmujących różne lokalizacje na terenie całego miasta:

Projekt „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ), Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. W ramach projektu planowana jest przebudowa i modernizacja sieci cieplnej w Radomiu, która obejmie likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi. Ponadto zdemontowane zostaną wyeksploatowane węzły grupowe oraz indywidualne i zastąpione przez nowoczesne, energooszczędne węzły cieplne.

 


dsekomatRolę doradcy finansowego w procesie pozyskiwania dotacji na realizację projektu 
pt. „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" pełniła firma Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o.

Podpisanie umowyRadomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna otrzyma ponad 25 milionów zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Umowę w tej sprawie Zarząd spółki podpisał 28 grudnia 2012 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Radomiu w ramach projektu, którego wartość przekracza 47 milionów zł brutto, będzie trwała do czerwca 2015 roku. W tym czasie „RADPEC" przebuduje ponad 23 km sieci ciepłowniczej. Odcinki sieci wykonane w starych technologiach kanałowych zostaną wymienione na rurociągi w technologii preizolowanej z pogrubioną izolacją. Spółka zmodernizuje także 160 węzłów cieplnych indywidualnych i 23 węzły grupowe, które będą bardziej energooszczędne od obecnych.