Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci ciepłowniczej w dniach: 25-27.07.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do następujących budynków: ul. Wyścigowa 45, 45A, 45B, 45C oraz 30 (bud. B-2) ; ul. Radomskiego 3, 6, 7, 7A, 7B, 7C. Za powstałe niedogodności przepraszamy zapewniając jednocześnie, iż dołożymy wszelkich starań, aby okres przerwy w dostawie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody był jak najkrótszy.