Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna informuje, iż w związku z planowanymi pracami związanymi z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej, w dniu 23.01.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła do obiektów:

1. RTBS ADMINISTRATOR przy ul. Rapackiego 7, 7a, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Rapackiego 24, 

3. Żłobek Nr 2 przy ul. Michałowskiej 7.