Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 19.05.2022 r. na wykonanie zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Grzybowskiej/Olsztyńskiej w Radomiu.”

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 382 000 EURO.

W związku z tym, ze do terminu składania ofert, tj. do dnia 19.05.2022 r. do godz. 8:00 nie wpłynęła żadna oferta na realizację ww. zadania, Komisja wnioskuje o unieważnienie przetargu.

Rozstrzygnięcie