Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 20.05.2020 r. na wykonanie zadania Rozbudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. 11-go Listopada 20 i 26 o panel c.w. i przebudowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Traugutta 1 A z rozbudową o panel c.w. w Radomiu”.

 

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego