reaktory

Na plac budowy zostały dostarczone 2 reaktory fluidalne służące oczyszczaniu spalin.


W reaktorze będzie uruchomione złoże fluidalne sorbentu wraz ze zintegrowanym systemem kondycjonowania spalin w celu neutralizacji związków gazowych takich jak SO2, HCl, HF i innych we wprowadzonych do reaktora spalinach.