www07052021

Na plac budowy w Ciepłowni Południe został dostarczony trzeci lej zsypowy do filtrów Instalacji Oczyszczania Spalin (dwa były dostarczone 6 maja - zdjęcie poniżej) oraz część instalacji odsiarczania spalin, do której będą doprowadzane spaliny nieoczyszczone z substancji kwaśnych (tlenków siarki, HCl i HF), czyli tzw „spaliny brudne” (na zdjęciu jest to konstrukcja umieszczona z tyłu pojazdu).

 www07052021a