Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 06.04.2022 r. na wykonanie zadania: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu”.

 Rozstrzygnięcie