www1

24.11.2021 r. teren Ciepłowni Południe wizytował Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski - zapoznając się z postępami prac w ramach realizowanej inwestycji.

 

www2

 

www3

 

www4

 

www5

 

www6