www003

Na budowie Instalacji Oczyszczania Spalin Ciepłowni Północ zakończono montaż reaktorów fluidalnych, które będą służyć do neutralizacji związków gazowych takich jak SO2, HCl, HF.

 

www001

 

www002