poln3

Zakończył się montaż konstrukcji wsporczej Instalacji Oczyszczania Spalin Ciepłowni Północ.

 

poln4

Montaż ostatnich elementów konstrukcji.

 

poln5

Na konstrukcji wsporczej zostaną najpierw umieszczone leje Instalacji Oczyszczania Spalin.

 

poln1

Nad lejami zostaną umieszczone główne elementy konstrukcyjne filtrów.

 

poln2