www zwa

Na budowę dostarczono i zamontowano tam zbiornik wody amoniakalnej dla instalacji IOS kotłów K1, K2 i K3 w Ciepłowni Południe. 

Kompletny zbiornik to masa ok. 12 ton. Po napełnieniu go wodą amoniakalną całość będzie ważyła ok. 50 ton.

Woda amoniakalna będzie dostarczana do zbiornika transportem samochodowym (autocysterny), by następnie poprzez instalację dotrzeć do komór spalania każdego z modernizowanych kotłów.

W każdym kotle zostaną zabudowane dysze wtryskowe, przez które woda amoniakalna będzie wtryskiwana w celu obniżenia emisji NOx do poziomu zgodnego z najnowszymi wymaganiami BAT dotyczącymi poziomu emisji zanieczyszczeń.

www zwa dalej