mos

Montaż multicyklonowych odpylaczy spalin.

Multicyklony typu MOS służą do grawitacyjnego usuwania cząstek pyłu ze strumienia gazu. W procesie odpylania gazów multicyklony wykorzystują proste zasady fizyczne: nagła zmiana kierunku przepływu, siła odśrodkowa, ruch wirowy, itp. Cała struga zapylonego gazu po wejściu w odpylacz jest rozprowadzana do poszczególnych cyklonów, z których zbudowana jest bateria. Tak przebiega wstępny etap odpylania zapewniający oddzielenie grubych, erozyjnych frakcji pyłu. Dzięki zastosowaniu w budowie odpylaczy szeregu małych komórek zamiast jednej dużej, zwiększana jest skuteczność odpylania.