www fot1 25 05 2021

Ponad poziom gruntu wyrosły fundamenty pod Instalację Oczyszczania Spalin (IOS1 dla kotła nr 1 i IOS2 dla kotłów nr 2 i 3).

A obok nich trwa przygotowanie gruntu pod wykonanie tacy rozładunkowej wody amoniakalnej. Potężny wykop był spowodowany złą jakością gruntu, który należało wybrać i wymienić. Będzie to miejsce, gdzie będą wjeżdżać autocysterny.

www fot2 25 05 2021