www5 1

Na teren budowy w Ciepłowni Południe rozpoczęły się dostawy elementów konstrukcyjnych Instalacji Oczyszczania Spalin, które zostają tu na miejscu scalane. Dotychczas dostarczano elementy filtrów oraz część elementów wsporczych dla kanałów spalin. Zostały również przywiezione leje zsypowe dla dwóch filtrów.

www5 2

 

www5 3

 

www5 4