fundamenty 5

Trwa modernizacja Ciepłowni Południe polegająca na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Na terenie placu budowy zostały już wylane fundamenty pod kanały spalin od kotłów do Instalacji Oczyszczania Spalin oraz fundamenty pod kanały spalin oczyszczonych biegnące od IOS do komina.

Wykonano też fundamenty pod IOS1 (dla kotła nr 1) i IOS2 (dla kotłów nr 2 i 3), a także pod kontener CEMS (system ciągłego pomiaru emisji) oraz fundament pod kontener sprężarkowni.