15 b

Kolejnym zadaniem RADPEC-u wynikającym z mazowieckiego programu ochrony powietrza w Radomiu jest zmniejszenie strat w sieci ciepłowniczej poprzez wymianę starej sieci kanałowej na preizolowaną.

W roku 2018 zmodernizowano 120,50 mb sieci wymieniając sieć kanałową na preizolowaną. W roku 2019 zmodernizowano 205,47 mb, a w 2020 - 365,30 mb.