14 b

Do końca 2024 roku „RADPEC" S.A. będzie uczestniczył w realizacji uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza w Radomiu. Udział RADPEC-u polega m.in. na podłączeniu do sieci ciepłowniczej budynków  ogrzewanych indywidualnie piecami węglowymi.

W roku 2018 podłączono do sieci ciepłowniczej 71517 m2 powierzchni mieszkalnej i użytkowej (wymagało to budowy nowej sieci o długości 3561,7 mb), W roku 2019 podłączono 63069 m2 (wybudowano 408,96 mb nowej sieci), a w 2020 r. powierzchnia podłączona wyniosła 130298 m2 (365,30 mb nowej sieci).