Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 07.05.2020 r. na zadanie: Wykonywanie systematycznej, bieżącej konserwacji koryta rzeki Mlecznej na odcinku od wylotu kolektora deszczowego w km 7+100 w dół rzeki do ujścia rowu melioracyjnego w km5+520.

 

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego