Na podstawie punktu 31 Regulaminu Warunków Trzeciego Nieograniczonego Pisemnego Przetargu Ofertowego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami działek 9/186, 9/185, 9/190, 9/177, 9/96, 9/150, 9/103, 9/104, 9/187, 9/181, 9/182, 9/97, 9/105, 9/179, 9/110, 9/144, 9/15, 16, 23/2, 32 i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz własności nieruchomości oznaczonych numerami 9/115, 9/120, 9/116, 9/121 wraz z istniejącymi na nich budynkami, budowlami i infrastrukturą należących do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna, Sprzedający odwołuje przetarg wyznaczony na dzień 26.03.2020 r.

Odwołanie postępowania przetargowego na trzeci nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości