Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków / Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha.

Treść ogłoszenia

Regulamin i warunki drugiego nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego