Rada Nadzorcza Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu, w związku z § 19 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, zaprasza do składania ofert w sprawie badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.

 

Zaproszenie do składania ofert