Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 07.10.2019 r. na zadanie: Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24 ,29 w pompowni wody obiegowej w Ciepłowni Południe przy ul. Żelazna 7 w Radomiu.

Rozstrzygnięcie