Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że prowadzi postępowanie przetargowe na zadanie: Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.

Informujemy ponadto iż:

Uwaga!

Korzystanie przez Wykonawców z Platformy Zakupowej Zamawiającego jest bezpłatne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 188-458325 z dnia 30.09.2019 roku,
  • na stronie internetowej Zamawiającego: www.radpec.com.pl w dniu 30.09.2019 roku,
  • na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://rpec.eb2b.com.pl/ w dniu 30.09.2019 roku,
  • w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na Tablicy Ogłoszeń, w dniu 30.09.2019 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 


  

Informacja z otwarcia ofert

 


 

Wynik postępowania przetargowego