Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 25.04.2019 r. na zadanie: Modernizacja rusztu mechanicznego kotła WR 25 Nr 4 w Ciepłowni Północ przy ul. Holszańskiej 3 w Radomiu w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonywanie systematycznej, bieżącej konserwacji koryta rzeki Mlecznej na odcinku od wylotu kolektora deszczowego w km 7+100 w dół rzeki do ujścia rowu melioracyjnego w km 5+520.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy ul. Młodzianowskiej (dz. Nr 1/20, 1/24, 82/1) i Plac Jagielloński (dz. Nr 41) w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z izolacją PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii, zgodnie z dokumentacją.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 15.04.2019 r. na zadanie: Modernizacja galerii skośnego taśmociągu odżużlania i odpylania TO-3 w Ciepłowni Północ na podstawie „PROJEKTU REMONTU GALERII SKOŚNEGO TAŚMOCIĄGU ODŻUŻLANIA I ODPOPIELANIA TO-3”.