1Wierzbicka

Przewidziane na ten rok zadania w ramach Projektu pn. „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" są już na ukończeniu.

Prace trwają jeszcze przy budowie sieci ciepłowniczej przy wzdłuż ul. Wierzbickiej.

Zadanie to podzielone jest na etapy a ostatni zakończy się we wrześniu przyszłego roku. Do tego czasu wykonawca przebuduje sieć ciepłowniczą o długości 1760 mb. Prace przebiegają zgodnie z uzgodnionym między wykonawcą a inwestorem harmonogramem robót.

 

 

 

 Poniżej archiwalne zdjecia z prac już zakończonych:

 

1Czarna 1Grzecznarowskiego

 przy ul. Czarnej

 

 przy ul. Grzecznarowskiego

 

1Grzybowska 1Jastrzebia

 przy ul. Grzybowskiej

 

 przy ul. Jastrzębiej

 

1Lokietka 1Osiedlowa

 przy ul. Łokietka

 

 przy ul. Osiedlowej

 

1Szczawinskiego 1Zubrzyckiego

 przy ul. Szczawińskiego

 

 przy ul. Zubrzyckiego

 

1wezel

 

 

 

 

 

 

W trakcie realizacji projektu zmodernizowanych zostanie 160 węzłów indywidualnych i 23 węzły grupowe. Na zdjęciu obok widzimy jeden ze zmodernizowanych w tym roku węzłów ciepłowniczych.

 

Prace związane z realizacją przez RADPEC zadania nr 6 - siec cieplna o/Ustronie od komory UC-6 do komory UC-8 wraz z sieciami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Osiedlowej.

 

 

Zdjęcia do pobrania:

mini RADPEC 92 1mini RADPEC 92 2mini RADPEC 92 5mini RADPEC 92 6mini RADPEC 92 3mini RADPEC 92 4

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna otrzyma ponad 25 milionów zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Umowę w tej sprawie Zarząd spółki podpisał 28 grudnia 2012 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Radomiu w ramach projektu, którego wartość przekracza 47 milionów zł brutto, będzie trwała do czerwca 2015 roku. W tym czasie „RADPEC" przebuduje ponad 23 km sieci ciepłowniczej. Odcinki sieci wykonane w starych technologiach kanałowych zostaną wymienione na rurociągi w technologii preizolowanej z pogrubioną izolacją. Spółka zmodernizuje także 160 węzłów cieplnych indywidualnych i 23 węzły grupowe, które będą bardziej energooszczędne od obecnych.
Projekt „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" będzie dofinansowany w ramach działania nr 9.2 „Efektywna dystrybucja energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie strat ciepła. „RADPEC" zaoszczędzi ponad 56 tysięcy gigadżuli energii cieplnej (taką ilością można ogrzewać przez rok 30 średniej wielkości szkół). Z tymi oszczędnościami wiąże się zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 6 tysięcy ton rocznie.
Dodatkowym efektem realizowanej w ramach projektu modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych będzie ograniczenie zagrożenia awariami, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców.

więcej>