www 032020

W dniach 4-5 marca 2020 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się VI edycja Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. W trakcie konferencji wiceprezes Krzysztof Zborowski przedstawił temat dostosowania RADPEC-u do wymogów środowiskowych wynikających z Konkluzji BAT oraz do dyrektywy efektywnościowej.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie następujących aspektów: efektywne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach energetycznych i zakładach przemysłowych, prezentacja doświadczeń, narzędzi i rozwiązań wspierających procesy utrzymania ruchu i gospodarki remontowej, eksploatacja bloków na parametry nadkrytyczne, digitalizacja i cyfryzacja. Konferencja skierowana była do przedstawicieli energetyki i przemysłu, zainteresowanych instytucji, organizacji i firm działających w branży utrzymania ruchu i remontów. Na Konferencję zaproszono dyrektorów technicznych, specjalistów od utrzymania ruchu i gospodarki remontowej, kadrę naukową oraz przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania i usługi dla przemysłu i energetyki.

Relacja na stronie nowa-energia.com.pl