Piknik2015 nr 2

Jedną z atrakcji 6. Radomskiego Pikniku Naukowego był "Ciepły Konkurs Piknikowy", w którym uczestniczyli młodzi mieszkańcy naszego miasta. Odpowiadali oni na pytania dotyczące Ciepła Systemowego oraz programu likwidacji niskiej emisji.

9 2 top625

RADPEC podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Zakres rzeczowy projektu uległ rozszerzeniu o 9 nowych zadań. Środki na te zadania RADPEC uzyskał w wyniku oszczędności przy realizacji projektu. W ramach nowych zadań łączna długość przebudowanych sieci wyniesie: 1322,5 mb. Zostanie też zmieniona technologia i materiały izolacji termicznej napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Energetyków o łącznej długości 1000 mb. Aneks przewiduje też dodatkową modernizację 9 węzłów cieplnych.

Bisnode logo2014RADPEC otrzymał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2014 - prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Bisnode D&B Polska. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie przedsiębiorstwa o najwyższej ocenie stabilności.
Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej. Certyfikat daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.

jakosc2014

„RADPEC" otrzymał godło Jakość Roku 2014 w kategorii Usługa, co stanowi potwierdzenie, że firma stosuje najlepsze standardy świadczonych usług. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas Gali Finałowej konkursu JAKOŚĆ ROKU 2014, która stanowiła jeden z elementów I Europejskiego Kongres Jakości w Warszawie.

skwp

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na wniosek Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Radomiu, wyróżnił „RADPEC" SA złotą odznaką za zasługi dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Podczas X Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, radomscy księgowi wręczyli to odznaczenie Arturowi Morozowi , Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Finansowych „RADPEC" SA.

www wfosigw podpisanie

Przedstawiciele Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali dwie umowy pożyczkowe na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Pożyczkę pomostową RADPEC spłaci w latach 2014-2015 po uzyskaniu przyznanej mu refundacji z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

Na zdjęciu Artur Dąbrowski, prezes Zarządu WFOŚiGW oraz Jan Mazurkiewicz, prezes Zarządu "RADPEC" SA

 

www fundusz